Hydron Consulting Group - "Yeni Çağ - Yeni Yaklaşım"

Exclusive Trainings for Companies

Share

Lean Management Trainings

Operational Excellence and Lean Six Sigma Trainings - Tıklayın

  

Training 1: Hoshin Kanri Strategy Deployment

Hoshin Kanri süreci içersinde tanımlanmış olan uzun dönem kritik öneme sahip varlıkların güçlü bir stratejik yayılma metodolojisidir. Bu ileriye yönelik atılımların amacı iki yıldan beş yıla kadar aralıklarda küçük değişiklerde bulunur. Hoshin Kanri Süreci günlük takip gerektiren ölçümlerinizi zaman kaybetmeden süreçlerinizi düzgün yürütmenizi sağlar. Bu çift yönlü yaklaşım geniş yelpazeli bir periyotta organizasyonun yenilikçi yapı etkinliğinin sürekli gelişimini sağlar ve günlük kritik süreçlere odaklanarak verimliliği arttırır. Hoshin Kanri metodololijisi dünya çapında Toyota, Hewlett-Packard ve Teksas Instruments gibi firmalarda kullanılmaktadır.

Faydalar:

 • Gereksiz birçok hedef yerine tüm firmanın kritik hedeflerine odaklanmaktadır.
 • Süreç içersinde planlanan tüm yönetim takımı yenilik hedeflerini belli bir seviyeye taşır.
 • Anahtar amaçlara ulaşmada yöneticlerle çalışanlar arasında etkili iletişimi sağlar.
 • Yeniliğe ulaşmak için çapraz fonksiyonel iş birliğini destekler ve entegre eder.

Planların kademe kademe  başarıya ulaşması için katılımcıların veya çalışanların gözden geçirme işlemleri yapmasını sağlar.

Eğitim Süresi : 3 gün

Training 2: Value Stream Mapping

Value Stream Mapping is a Lean technique used to analyze and design the flow of materials and information required to bring a product or service to a consumer. Understanding the complete value chain of a product or service is a fundamental part of a Lean enterprise and the first step in beginning a Lean implementation program.

Value Stream Mapping allows organizations to understand where their resources are tied up in attempting to deliver a product or service to their customers.  After identifying and analyzing where the waste are, you can then develop and implement future state maps to improve on their key performance indicators.Understanding the complete value chain of a product or service is a fundamental part of a Lean enterprise and the first step in beginning a Lean implementation program.

Objectives

 • Create a value stream map for both the current and future states
 • Develop a data collection plan for the value stream map
 • Conduct end-to-end assessment of value-added versus non-value-added activities
 • Scope opportunities by framing project problem statements based on identified waste

Develop action plan to achieve the future state​

Eğitim Süresi : 2 Gün

Training 3: 8D Problem Solving Techniques 

You will be able to teach employees on the structured 8D (8 Disciplines) approach to problem solving.  Developed by the US Department of Defense and popularized by Ford Motor Company, the 8D problem solving process has been adopted by many companies for the relentless pursuit of continuous improvement.  When combined with the basic quality tools, this approach identifies problems, analyzes root causes and generates solutions. Teach your staff to put effective solutions in place to prevent similar problems from recurring in the future. ​

Learning Objectives

 1. Understand the 8D problem solving process
 2. Describe the objective of each step of the 8D problem solving process
 3. ​ Explain the use of problem solving tools for each step of the 8D problem solving process
 4. Define the roles of the 8D problem solving team
 5. Define the critical success factors for effective 8D problem solving


 

Eğitim Süresi : 2 Gün

Training 4 :Kaizen Event Guide

A Kaizen Event is a rapid, focused application of Lean methods to reduce waste so as to improve cost, quality, delivery, speed, flexibility and responsiveness to internal/external customer needs.

This presentation guide provides a step-by-step guidance to the planning, preparation and conducting a Kaizen Event.​  It includes post-event follow up activities as well as templates for Kaizen charter and presentation to management and other stakeholders.

Eğitim Süresi : 2 gün

Training 5 :Process Mapping

Process Mapping is that tool. It allows reviewers the opportunity to get a better understanding of the process, effectively fi nd ways for that process to be more successful, and ensure that true value is being provided to the customers.

Eğitim Süresi : 2 Gün

Training 6: Standart Work

Operasyonel süreçlerde, standart işin anlamı boşa harcanan zamanı ve fazla envanteri dengeleyerek senkronize bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.  Çalışanların etkili biçimde birleştirilmesi, materyal ve makina düzen kalitesinin belirlenmesi, güvenlik önlemleri, tahminde bulunabilme gibi özelliklerin bulunabilmesi standart iş oluşturmanın prosedürleri içindedir.Standardizasyon aktivitelerin en iyi şekilde kurulup sıralanmasıyla verimliliği arttırmasıdır.

Objectives 

Understand the importance of standardization in Lean production

Identify the key benefits and applications of standards and standard work

Acquire knowledge of standard work concepts, principles and tools to create stable and repeatable processes to maximize performance and minimize waste


 

Eğitim Süresi : 2 Gün