Satış Mükemmellik Modeli

Sales Excellence Model

Gelirinizi arttıracak, operasyonel hızlılığınızı arttırarak maliyetlerinizi düşürececek modelleme

Müşterinizi fabrikanızdaki Mühendis ya da kalite sistemine bağlayacak olan entegre modelde maliyet avantajı ile modern iş sistemlerinin altyapısına ulaşma fırsatı.. 

Yapılan araştırmalarda  verimlilik kayıplarının en önemli sebeplerinden birinin fonksiyonlar arasında koordinasyon ve önceliklendirmenin yapılamaması, diğer em önemli neden ise iletişim içeriğinin sağlıklı aktarılmaması ya da eksik aktarımdan dolayı işi tamamlama süresinin artmasına neden olmasıdır.

Bu nedenle Hydron Consulting Group (HCG), Satış Mükemmelliği Modellinde üç ana konu üzerinde odaklanıp bunları bütünleşik, birbirini kontrol eden ve doğrulayan bir çözüm TASARLADIK.

Öncelikle müşteri yolculuğunda müşterinin kurumla ilgili tüm iletişimini tek bir platforma taşıma müşteri memnuniyeti ve satış başarısı için önemli adımlardan biridir. 

Bu anlamda  Telefon, e-posta, web formu, sohbet, sosyal ve mobil gibi birden fazla kanal arasında tutarlı ve sorunsuz bir deneyimi desteklemenin zorlukları bulunur ancak ortak bir teknoloji platformu kullanılarak gerçekliğe dönüştürülebilir. 

Bu dönüşüm ve bütünleştirme ye işletmenin Kalite, Süreç Geliştirme, CRM ve ERP altyapılarına entegrasyonlarla müşteri yolculuğuna işletmenin diğer departmanlarını da dahil ediyoruz.

Bu durumda kurum içindeki bir kullanıcıya ait görevlerin çeşitlendirilmesi, yapılan görevin kurum içindeki değeri ve aciliyet gibi iki boyuttan öncelendirilip, dinamik olarak bunun sürekli değerlendirilmesi ve kullanıcı önüne TEK BİR EKRAN üzerinden sunulması önemli bir gerekliliktir.

Bu bütünleştirmenin yapıldığı firmalarda %15 e kadar iş gücü vermliliği, %43 e varan etkinlik ve verimlilik avantajının olduğunu McKinsey raporlamıştır.

Gelin mevcut altyapınız ile bu verimlilik ve gelir kazancının arttırılması yönünde size göre bir model tasarlayalım.

Paylaş

Bize Ulaşın »

Müşteri Yolculuğu

Altyapımızla müşterilerinizin sizlerle olan tüm iletişimini kayıt altına alarak, bu iletişimleri CRM ve Kalite Yönetim Sistemlerine entegre ediyoruz.

Bu şekilde, Müşteri ile fabrikadaki Mühendis ya da kalite yöneticisi arasındaki duvarı yıkıp, hızlı çözüm üretmesini sağlamaktayız.

İş senaryolarına bağlı olarak Çağrı Merkezinden şikayet tekrarlarına bağlı olarak sistemin otomatik olarak DÖF açması ve bu kaydın sonucunun hem CRM hem de müşteriye tercih ettiği kanaldan (twitter, facebook, Çağrı Merkezi, email, mobil,..) ortamdan geri dönüşünü sağlamaktayız.

Daha fazla bilgi için danışmanızdan bilgi alabilirsiniz

Bize Ulaşın »

Kurumsal İş Gücü Planlama

İşletmelerde temel sorun backlog denilen, kullanıcı ya da çalışan üzerindeki işlerin birikmesi, geriden gelen işlerle gününü yaşamamasıdır. Bu koordinasyonun olmamasından dolayı normalden daha fazla işgücüne ihtiyaç duyulması, bunun sonucunda maliyetin yükselmesi en önemlisi müşteri memnuniyetinde azalmadır.

İşletmenize Orkestra Şefi getiriyoruz

İşletmenizde CRM, ERP, İş Akışları, proje, döküman, Operasyonel ve üretim sistemleri, .... kurumun büyüklüğüne göre 49 dan fazla iş uygulaması görev (task) üretmektedir. Kullanıcıya bu görevler email, sms ya da raporlamalarla gelebilmektedir. Kullanıcının İş akışındaki görev in mi daha önemli olduğu, yoksa ERP de ki görevin önemli olduğu kararı ya kendisi (%80 den fazla), ya da yöneticisinin karar vermesi ki her çalışan için bunu yapması hem zor hem de katma değer konusunda sorular oluşturacaktır.

İşletmeniz içindeki IT Servis departmanları, Müşter Şikayetleri, Saha yönetim ve ya bakım konularında, ... kurum içindeki tüm sistemlerin görevlerini tek bir INBOX a taşıyıp sizin için önceliklendirerek süreçlerinizi hızlandırıyoruz.

Daha fazla bilgi için

İş Mükemmelliği Altyapısı

Altyapısındaki Müşteri şikayetleri, DÖF, 8D ve Problem çözme yapılarının yanısıra İstatistiksel Veri Kontrolu  gibi araçlarla gerek CRM, gerek ERP gerekse Müşter yolculuğundaki süreçlerin etkinliğini ve verimliliği konularında proaktif çözümler sunabilmektedir.

Softexpert 36 modülü ile işletmenin sürçleri ve ürün kalitesinin arttırılması konusunda bütünleşik sistemler sunmaktadır.

daha fazla bilgi için