ISO/TS 16949 - "Uçtan Uca Tek Platform"                    

Genel Bakış

ISO / TS 16949, global otomotiv endüstrisi çapında var olan otomotiv kalite sistemlerinin (Brezilyalı, Amerikalı, Alman, Fransız ve İtalyan sistemler dahil). Otomotivle ilişkili ürünlerin tasarımı / geliştirmesi, üretimi, kurulumu ve servislerinin kalite sistem gerekliliklerinin belirtir.

Global otomotiv endüstrisi birinci sınıf ürün kalitesi, üretkenlik ve rekabet gücünün yanında sürekli iyileştirme gerektirir. Bu hedeflere ulaşabilmek için birçok motorlu taşıt üreticisi, otomotiv tedarikçilerinin ürünleri, ISO / TS 16949 gibi bilinen standart bir kalite yönetim sistemine uygun teslim etmesi konusunda ısrarcılar.

ISO/TS 16949 IATF üyeleri tarafından geliştirildi ve Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO)’ ya, sertifikasyon ve tedarik zinciri süreçlerinin her ikisinde de gelişim desteğinin kabulü ve yayınlanması için sunuldu. Aslında başlıca motorlu taşıt üreticisine göre bu spesifikasyon için sertifikasyon zorunluydu.

Bu şartname, QS-9000, VDA6.1, EAQF ve ASQ dahil var olan Amerikan, Alman, Fransız ve İtalyan otomotiv kalite sistemini belirler. İlk olarak Mart 1999’ da açıklandı ve 2002’ de yayınlandı. Bugün 25,000’ den fazla sertifika 80 ülke ve ekonomisinde kullanılmaktadır.

ISO / TS 16949 küçük ölçekli üreticilerden çok ölçekli büyük organizasyonlara kadar dünyanın neresinde olursa olsun her çeşit otomotiv tedarik şirketiyle ilgilidir. Fakat sadece üretim veya servis bölümleri olan alanları içerir. Otomotiv pazarına girmek isteyen organizasyonlar bu spesifikasyonda sertifikasyonla başlamadan önce otomotiv müşteri listesine potansiyel tedarikçi olarak girene kadar beklemek zorundadırlar.

Faydalar

Temel kalite yönetim sistemi olarak ISO 9001 ile organizasyonlar ISO / TS 16949 bilgilendirmesini sağlayabiliyorlar ve bu sayede çift fayda sağlıyorlar. İlk olarak sürecin sürekli gelişimine verdikleri önemden fayda sağlarlar. Bu, organizasyonun kalityle ilgili tüm faaliyetlerin felsefesini bildiği, anladığı ve uyguladığı anlamına gelir. İkinci olarak, eklenen ISO / TS 16949 gereklilikleri kanıtlanmış tekniklere dayanmaktadır.

ISO/TS 16949 sertifikasyonu size aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Satış Lisansı: Birçok motorlu taşıt üreticisi için sertifikasyon uluslararası olarak tanımlanmış ve global alanda iş yapmalarına yardımcı olan önemli bir gerekliliktir.  
 • Atık oranını düşürür ve hataları önler: Spesifikasyon ISO 9001 tabanlıdır ve süreç yaklaşımını destekler. Süreçler arası ilişkileri standardı kullanma yoluyla anlamak, ürün ve süreç kalitesinde gelişimi sağlayabilir ve temel olarak tedarik zincirindeki değişimleri önler.
 • Esnek ve kolay benimseme: ISO / TS 16949;  ISO 9001, ISO 14001 – Çevre - ve OHSAS 18001 - Mesleki Sağlık ve Güvenlik – tabanlıdır. Ayrıca gelişimi sağlayabilmek için FMA, PPAP ve 6 Sigma gibi mevcut birçok aracı tamamlar..
 • Marka İtibarı: Sertifikasyon; global kaynak bulma, daha geniş çapta iş fırsatları sağlayabilme ve daha fazla yatırım imkanı sağlayabilir.   
 • Tekrarlamalardan kaçınarak tasarruf eder: Farklı motorlu taşıt üreticilerinin tedarikçi sayısı için ISO / TS 16949 sertifikalandırması VDA6.1, EAQF, QS-9000 AVSF’daki çoklu sertifikalara olan ihtiyacı giderir ve ayrıca ikinci ve üçüncü parti denetimiyle birlikte hazırlık ve dokümantasyon aşamasında tekrarlamaları engeller.
 • Süreç ve ürün kalitesini geliştirir.
 • Otomotiv endüstrisi için uluslararası ortak ve gerekli sistem gerekliliklerinin uygular.
 • İspatlanmış zamanında teslim
 • Tedarikçi kalite gelişim eforu faktörüne daha fazla önem verme
 • IATF üylerinin otomotiv talimatlarını yerine getirir.
 • Müşteri tatminin odaklı süreç tabanlı denetimleri gösterir.
 • Ulusal standartların global standartlar arasında kabul görülmesini sağlar.
 • Coğrafya temelli çoklu üçüncü parti girişlerine duyulan ihtiyacı elimine eder.

Zorluklar

Aşağıdaki konular bir şirketin giriş eforunu etkileyebilir:

 • Müşterilerin aklında giriş fiyatı haline gelen kalite seviyelerini geliştirmek veya sürdürmek

 • Özellikle organizasyon içinde birden fazla rolü olan çalışan ve sorumluluklarının, her kişiye atanmış olan sorumluluk miktarını kısıtlamak için örtüşmesi.  Şirket için en büyük zorluk, çalışanlarına fazla sorumluluk yüklememenin yollarını bulmak olmaya başladı.

 • Organizasyon içi standardizasyon ve adaptasyon zorluğu

 • Uygulama boyunca kültürel değişim desteği

 • Zaman – Şirket, kalite yönetim sistemini belli bir zaman diliminde uygulama veya işi kaybetme potansiyeli baskısı altında olabilir.  

 • Kısıtlı kaynaklar – Sorulduğunda çoğu şirket normal şartlar altında para, çalışan ve zaman gibi en kritik kaynaklarını tanımlayacaktır.

 • Yönetim desteğiyle etkin bir takım yapısı oluşturma

Tüm bunlar başlıca zorluklardır. Fakat yönetim sistemi girişi ve uygulaması organizasyona, sürekli performans gelişimini sağlamasında yardımcı olur.  

Listede belirtilen zorlukların üstesinden gelebilmek için SoftExpert; konfigüre edilebilir, kullanımı kolay ve şirketlere ISO / TS 16949 ve ISO 9001’le uyumlu olmalarında yardımcı olmak için birleşik çözümlerle tasarlanmıştır.  

SoftExpert İş Mükemmelliği Paketi web tabanlı bir yönetim sistemidir ve organizasyonunuzun ISO/TS gerekliliklerini kolayca ve ekstra çaba harcamadan karşılamalarını sağlar. Paket ayrıca organizasyonunuzun kapasite ve iş süreçleri yönetiminde daha iyi kararlar alması konusunda yardımcı olur. 

       Daha Fazla Bilgi      Online Demo

Modül   
ISO/TS 16949 Uyumluluk ve  Gereklilikleri

SE APQP-PPAP
SE APQP-PPAP
 • Proses spesifikasyonlarının yanı sıra şirket ürünlerinde de eksiksiz dokümantasyon sağlar.

 • Bölüm, revizyon ve karakteristiklerin eksiksiz veritabanını sağlar.

 • Kaba malzeme üretim süreçleri için kontrol planı sağlar.

 • Doküman revizyonunu otomatikleştirir ve değişiklikleri otomatik olarak tanımlar.

 • Özel ürün ve süreç karakteristiklerini tanımlar ve kontrol eder.

 • Yüksek kaliteli ürün sağlar ve ilgili her maliyeti azaltırken planlanmış teslim tarihlerinin kaydının tutulmasında yardımcı olur.

 • Tüm APQP dokümanlarını fikir güvencesinin elektronik imzası ve APQP sonuçlarıyla müşterilere internet yoluyla gönderir.  

 • APQP dokümanlarını, FMEA’ ları ve Kontrol Planlarını otomatik olarak oluşturur.

 • Yeni ürün gelişiminin basit ve etkili kontrolünü sağlar.

 • Gannt kartlarında ve hesap tablolarında APQP çizelgeleri oluşturur.

 • 8D ve 5 Adımla tamamen uyumluluk sağlar.

 • Tek doküman gerekliliklerini karşılamak amacıyla her müşteri için PPAP şablonları oluşturur.

 • Her PPAP dokümanını müşteriye bildirir/ müşteriden alır.

 • APQP’ deki tüm doküman ve taslaklarla, sadece takıma müşteri ilişkilerine dair konulara odaklanmaları için erişim izni verilen PPAP süreçlerini yönetir.

 • Oluşum onayı, test sonuçları, süreç akış kartları, ölçüm çalışmaları, tasarım kayıtları ve türevleri dahil tüm PPAP’ yi yönetir ve kontrol eder. 

  
 ​
SE Document 
SE Doküman
    
 • Oluşturma, revizyon, onay ve dağıtımın kalite dokümanlarını, kayıtlarını ve diğerlerini yönetir.

 • İçerik ve dokümanlara erişim için rol tabanlı güvenlik haklarının kontrolünü geliştirir.

 • Kalite Yönetim Sistemini dokümante eder.

 • Elektronik ön izleme ile kabul süreci oluşturarak ve iş akış adımlarını doküman tipi, süreç alanı ve değişiklik seviyesine göre otomatikleştirerek verimliliği artırır.

 • Çalışanların eski veya kullanılmayan prosedür ve çalışma talimatlarına erişiminin bir sonucu olan sapma riskini düşürür.

 • Dosyalar, prosedürler, kayıtlar vb., şirket politikalarına göre merkezileştirilir ve kontrol edilir. 

 SE Audit
SE Denetim
 • Denetim planları, bulguların dokümante edilmesi, rapor oluşumu ve dağıtımı ve düzeltici faaliyetlerin izlem ve takibinin yönetimi için tam elektronik ve geliştirilmiş bir yaklaşım sağlayarak denetim program etkinliğini geliştirir.  

 • Tüm denetimlerin planlanmasını sağlar.

 • Denetim sonuçları yönetime iletilmiş ve tüm bulgular düzeltilmiş ve kayda alınmıştır.

 • Gerekli her düzeltici faaliyeti yönetir.

 • Zamanında düzeltici faaliyet sağlar. 

  SE Competence
               SE Yetkinlik                           
 • Eğitim ihtiyaçlarını tanımlar.

 • Tüm çalışanların eğitim, yetenek ve deneyim kayıtlarını tutar.

 • Çalışan nitelik ve eğitim kontrolünü otomatik hale getirir.

 • Tahmini ve düzenli olarak kaydedilen çalışan performansını sağlar.  

 • Uygun bir şekilde eğitilmiş ve direkt olarak ürün kalitesi üzerinde etkisi olan çalışan uygulama görevlerini sağlar.

 • Geçmişte yürütülmüş eğitimlerin etkinliğini kontrol eder. SE MSA
SE MSA
 • Organizasyon içi ölçüm sistemlerinin yönetimi için gerekli tüm araçları sağlar.

 • Tamirden önce ve sonraki ekipman performanslarını karşılaştırır.

 • Grafik kartı, histogram, lineerlik, hatalar, ortalama vb. ni kullanarak kapsamlı analizler yapar.

 • Bir resmi ölçüm yönetim sistemi gelişimi için rehberlik yapar.  

 • Düzeltilmiş ve değişken kalibrasyonlar sağlar. 

    SE Calibration 
     SE Kalibrasyon
 • Kalibre edilmiş ve süresi aşılmamış enstrümanlar sağlar.

 • Tüm enstrümanların kalibrasyonunun günümüz kullanım zamanını sağlar.  

 • Kolay yönetim için enstrümanları özel bir grup veya tipe göre ayırır.

 • Periyodik denetimleri kaydeder ve planlar.

 • Tüm ekipman doğrulama kontrollerini sağlar.

 • Kalibrasyona ihtiyacı olmayan ekipmanları tanımlar.  

 • Ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu ekipman ölçümlerini sağlar. 


SE SPC
SE SPC
 • Süreç kabiliyet ve ürün karakteristik kabul edilebilirliğini doğrular.

 • Ölçülen ve izlenen ürün karakteristik ve gerekli süreçleri sağlar.

 • Tanımlanmış istatistiksel teknikleri kontrol etmek ve uygulamak için prosedürleri dokümante eder. 

SE Inspection
SE Inspection
 • Kontrol edilmiş veya kullanımdan önce doğrulanmış giren materyalleri sağlar.

 • Tüm muayene kayıtlarını tutar.

 • Tedarikçi değerlendirme ve faaliyet takibi sonuçlarının kaydını tutar. 


SE FMEA
SE FMEA
 • Risk öncelik numarasını ve analiz edilmiş süreç güçlük durumunu otomatik olarak hesaplar.

 • Potansiyel sorunların yönetimi için FMEA risk analizleri yapar.

 • Ürün tasarımı, süreç veya duruma özel sorunlar için FMEA tanımlar.

 • Detaylı bilgiler görüntüleyen idari raporlar sağlar. 

              SE Maintenance                
SE Bakım
 • Ekipman önleyici bakımını yönetir.

 • Tüm bakım çalışmalarının kaydını tutar.  

 • Her bir parça ekipmanın o ekipmana özgü tanımlamasını yapar.

 • Ekipman kalibrasyon v bakım kayıtlarını tutar.

 • Üreticiden alınan ekipman talimatlarını dokümante eder.  

 • Spesifikasyonlarla ekipmanları çalıştırır.

 • Kontrol edilmemiş tek bir ekipman kalmaması için bakım çizelgesi sağlar. 


 SE Risk
SE Risk
 • Her risk elementiyle ilgili tüm durumların iyi yapılandırılmış dokümantasyonunu oluşturur.

 • İlgili risklerin yönetimi için eğitim ve takımların tanımı için tam destek sağlar.

 • Tamamen analitik bir kart üzerinde risk izleme araçlarının yönetimini sağlar.  

SE Performance
SE Performans
 • Birçok karşılaştırma ve performans kartları sağlar.

 • Performans sapmalarını otomatik olarak algılar ve uyarı verir.

 • Aksiyon planlarını kaydeder ve kontrol eder.

 • Sebep ve etkilerini analiz eder. ( Strateji haritası )

 • KPI metriklerini görüntüleyen grafiksel karneleri ve gösterge panellerini otomatik hale getirir.

 • Kişiselleştirilmiş gösterge panelleri, entegre edilmiş raporlama araçları ve yönetim için otomatik rapor dağıtımıyla görünürlük ve saydamlığı artırır.  

SE Process
SE Süreç
 • Tanımlanmış, planlanmış ve dokümante edilmiş üretim (ve kurulum) süreçleri sağlar.

 • İzlenmiş ve kontrol edilmiş süreçler sağlar.

 • Süreç haritalarıyla ve tüm üretim dışı süreçlerin süreç akışlarıyla iş süreçlerinin oluşturulması ve yönetilmesini sağlar. 

SE Project 
         SE Proje
 • Öncelikli olarak planlanmış ve onaylanmış projeleri sağlar.

 • Öncelikli proje zamanını, maliyetini ve teslim edilebilirliğini ön görür.

 • Tüm proje değişiklik ve modifikasyonlarını tanımlar, dokümante eder, ön izlemesini yapar ve onaylar.

 • Kritik yol değerlendirmesi yapar.

 • Tüm proje toplantı kayıtlarını tutar.

 • Tüm departmanlardan gelen taleplerin görevlerini yönetir.

 • Tüm proje portföyünü görüntüler ve organizasyonel stratejik düzenleme için anahtar performans göstergelerini içerir.

 • Çizim, onay ve görüntüleme, revizyon ve çıkış için yayınlama adımları dahil tüm elektronik dokümantasyon yaşam döngüsünü yönetir.

 • Gerçekleştirilmiş ve doğrulanmış proje görevleri sağlar. 

Daha fazlası için:        http://www.softexpert.com/regulation-iso9000.php        Copyright © SoftExpert Software for Performance Excellence