ISO 10015

Genel Bakış

ISO 9000 Standartlar ailesi (ISO 10000 serisinin parçalarını oluştururlar) altındas yatan kalite yönetim prensipleri insan kaynakları yönetiminin ve uygun eğitim ihtiyacının önemini vurgular. 

ISO 10015 in rolü hedeflere ulaşmak için eğitim ihityaçlarını tanımlamak ve analiz etmek, eğitimi tasarlamak ve planlamak, eğitim için destek sağlamak, eğitim sonuçlarını değerlendirmek, izlemek ve eğitim sürecini geliştirmek gibi özelliklerle organizasyona yardımcı bir rehberlik sağlamaktır. ISO 10015 eğitime sürekli iyileştirme katkısını vurgulamak ve kuruluşların eğitime daha verimli ve etkili yatırım yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Özellikler

Standart kapsam uygulamasının bazı özellikleri:

 • İyi kaliteli bir eğitim için ihityaçlar üzerinde özellikle durur ve organizasyonel öğrenme ve eğitim teknolojileri için standart rehberlik sağlar;
 • Kurumlar zaten ISO 9000 kalite yönetim sistemlerini kullandığı için ISO 10015’i anlayacak ve uygulayacaklarıdır;
 • Herhangi bir standart gibi, ISO 10015 süreç tabanlı, basit ve Pratik bir yapıdır;
 • Organizasyonlar ISO 9001 uygulamasına sahip olmasalar bile ISO 10015’i kendilerinin HR’sinin verimliliğini ve etkinliğini arttırmak için kullanabilirler.
 • Organizasyonel performans eğitimlerinde ISO 10015 links yatırımları
 • ISO 10015 organizasyonel öğrenmeye ve pedagojik ilkeler bazlı bir eğitim gerektirir.

Zorluklar

İş ortamı her geçen gün daha da fazla rekabetçi bir şekilde büyür. Piyasada kalabilmek için organizasyonların teknolojiye yatırım yapmaları, süreçleri değiştirmeli ve yeni ürünler tasarlamalılar bu sürede çalışanların uygulanmanın hızı gibi bu değişime adapte olmalıdırlar. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için, kurumların kesinlikle hedefleri, amaçları ve stratejileri sıraya koyarak eğitim ve hızlı öğrenmenin bir yolunu bulmalıdırlar.

ISO 10015 eğitim programlarını organize etmek ve güçlendirmek için çok etkili bir araçtır. Aynı zamanda ISO 10015 kalite yönetim içeriği ile çalışanları geliştirmek için temel çerçeveler sağlar. Bu çerçeveler şu yönergeleri sağlayacaktır:

 • Geliştirme;
 • Uygulama;
 • Bakım;
 • Bir kuruluş tarafından verilen ürünlerin kalitesini etkileyen eğitim için sistem ve stratejiyi geliştirmek 

Çözüm

Aşağıda gösterildiği gibi her SoftExpert bileşeni anahtar uyum sorunlarını giderir.

Modül                               ISO 10015 Gereklilikleri                                                                                                                                                                                        
SE Action Plan
      SE Aksiyon  Planı
**
 • Prosedürleri takip ve gereksinimleri yerine getirilmezse, daha sonra düzeltici aksiyonlar eğitim süreçlerini iyileştirmede gerekli olabilir.
 • Beceri ve eğitim ile ilgili neden sonuç analizi yapar.                         
   SE BI 
      SE İş Zekası
 • Eğitim ve beceri yönetiminde etkinliği ve uygunluğu göstermek için uygun verilerin kimlik saptaması, analizi, toplanmasında yardımcı olur.

  SE Competence 
       SE Yetkinlik
*
 • Ürünlerin kalitesini etkileyen her görev için gerekli yeterliliği tanımlar.
 • Görevleri gerçekleştirmek için personel yetkinliğini değerlendirir
 • Mevcut olabilecek herhangi bir yetkinlik boşluğunu kapatmak için planlar geliştirir.
 • Yetkinlik boşluklarını tanımlamak ve kaydetmek için gerekli olan mevcut yetkinlikleri karşılaştırır.
 • Erişilen yetkinlik seviyesini doğrulamak için bir değerlendirme gerçekleşmesini sağlar.

    ​
SE Document 
        SE Doküman
   
 • Yetkinlik gereksinimlerini belgeler. Bu belgeler düzenli bir şekilde gerektiğigibi gözden geçirilebilir.  
 • Her çalışanın yetkinlik listesini kaydetmek ve her süreç için gerekli yeterliliği belirterek belgelerin düzenli bir şekilde gözden geçirilmesini yürütür.
 • Eğitim süreçlerinin izlenmesi için ve eğitimin planlanması ve tasarımı için girdi olarak kabul edilecek organizasyon hedeflerini belgeler.
 • Metotların kombinasyonunu veya uygun eğitim metotlarını seçmek için kriterleri tanımlar ve belgeler.
 SE Performance 
      SE Performans
 • Organizasyonun kalite sisteminin bir parçası olarak, emin olmak için eğitim süreçlerini izler, böylece organizasyonun eğitim gereksinimlerini karşılamada süreçlerin etkili olduğunu objektif delil sağlamak için gerektiği gibi uygular ve yönetir. 
 • Eğitim sürecinin her aşamasında bütün kayıtları kapsayan bir izleme için girdiler, eğitim sürecini doğrulamak için ve iyileştirmesi için yorum yapabilmek için temel oluşturur.
  SE Process 
            SE Süreç
 • İş prosedürlerinin değiştirilmesi veya eğitim süreçlerini yeniden tasarlanması yoluyla yetkinlik boşluklarını kapatır.

        ​
SE Project 
         SE Proje
**
 • Tanımlanan yetkinlik boşluklarını gidermek için harekete geçerek proje tasarımı ve planı yapar. 

SE Incident

SE Vaka

 • Uygunsuzluğun ortaya çıkması düzeltici aksiyon prosedürlerini gerektirebilir.


 ​SE Training
SE Eğitim
*
 • Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için potansiyel eğitim metotları listelenmiş olmalıdır.
 • Eğitim amaçları, Eğitim ihtiyaçları için olan şartnamede geliştirilmiş beklenen yetkinlik tabanlı olmalıdır.
 • Eğitimin doğasında stajyer kısa ve özdür ve Yetkinlik boşluğunu kapatmak için planlanmıştır.
 • Stajyer ve/veya eğitmen için ilgili araçlar, ekipman, dokümantasyon, yazılım veya konaklama sağlar.
 • Stajyer ve eğitmenden geribildirim bilgilerini alır, yöneticilere ve eğitim sürecinde yer alan personele geribildirim sağlar.
 • Hem organizasyonel hem de eğitim hedeflerini onaylar, mesela eğitim etkili olmuştur.
 • Eğitim metotları üzerine stajyer geribildirim bilgisi için, kısa vadede değerlendirmeler yapar, kullanılan kaynakları, bilgi ve beceriyi eğitim sonucunda kazanır.
 • Verimliliği iyileştirmek ve stajyer iş performansını incelemek için uzun vadede değerlendirmeler yapar.
  SE Project 
        SE Talep
**       
 • Eğitim ihtiyaçlarını belirler ve belgeler.
 • Bu karar yönetim sorumluluğunda olmalıdır aynı zamanda eğitim süreci ile ilgili harici ve dahili satın alma, ürün ve hizmetleri kaynak olarak sağlar. 

* Premium Paket 
** SE Suite Pakedi 
¹ SE Aksiyon arayüzü ile gerçekleştirilen aktiviteler

Daha fazlası için:        http://www.softexpert.com/regulation-iso9000.php        Copyright © SoftExpert Software for Performance Excellence