Strateji ve Planlama Çözüm Ailesi

HP Yazılım, bilgi teknolojileri konusunda uçtan uca ve entegre yazılım çözümleri sunar. ITPS (IT Performance Suite) sayesinde IT ‘nizin uçtan uca süreçlerinizi yönetmenize yardımcı olacağı gibi bunların metriklenip ölçülebiliğini sağlayarak yönetim işlerinizi kolaylaştırır.

a. Executive Scorecard
HP ve Non-HP yönetim araçlarından alınan bilgileri derleyerek KPI(Key Performance Indicator) ‘lara dönüştürürve IT ‘nizin ölçümlemesini sağlar.“Ölçümlemediğimizi yönetemeyiz” fikri ile önünüze kullanabilceğiniz bir dashboard sağlayarak endüstri standartı haline gelmiş veya sizin kendi kurumunuza özel KPI’ların raporlarını alabilirsiniz.
 

b. Project & Portfolio Management
Taleplerinizin fikir aşmasından başlayarak değerlendirmizi;taleplerinizi, projelerinizi, program ve portfoyünü yönetmenizi ve bu sayede kısıtlı IT kaynaklarının fikrin olgunluğu, zaman, insan ve maliyete göre en iyi şekilde değerlendirmenizi ve yönetmenizi sağlar.

d. Enterprise Collabration
HP Enterprise Collabration ,günlük aktiviteler sırasından çalışanlarınız arasında etkileşim ve iletişimi arttırabilirsiniz.Çağımızın sosyal platformunu kendi kurumsal yapınızda oluşturarak işlerin daha verimli ve hızlı ilerlemesini sağlayabilirsiniz.
 

e. HP Anywhere
HP Anywhere ile çalışanlarınızın, çalışma ortamlarına sürekli bağlabilirliğini sağlayarak,ilgili çözümlerine mobility kazandırabilirsiniz.Çalışanlarınız bu sayede her yerde ve her zaman çalışma ortamlarına güvenli bir şekilde bağlanabilir ve işlerini sürdürebilirler.

Uygulama Yaşam Döngüsü Çözüm Ailesi

a. Application Lifecycle Management


HP Uygulama Yaşam döngüsü (HP ALM), yazılım geliştirme süreçlerinizin; gereksinimlerin toplanmasından başlayarak, geliştirme, test, hata fonksiyonlarıyla beraber yönetilmesi sağlar. Gereksinim yönetimi, geliştirme yönetimi ve test yönetimi için ayrı ayrı uygulamalar ve platformlar kurmanıza gerek kalmadan tüm sürecinizi kolayca yönetebilirsiniz. HP ALM uçtan uca gereksinim,kaynak kodu, derleme, test ve hata ilişkisini kurduğu için proje paydaşları arasında görünebilirliği artırır. Platform üzerinde bulunan sürüm yönetim mekanizması ile geliştirme sürecinde üretilen gereksinim,test senaryosu vb. varlıkların son güncel bilgisine ulaşabilirsiniz. HP ALM ayrıca fonksiyonel test otomasyonu, güvenlik testleri ve yük testleri için merkezi bir depo işlevi görür.

b. Agile Manager
HP Agile Manager; Scrum, Kanban gibi yalın üretim ve çevik geliştirme yöntemlerini yönetebilmek için oluşturulmuş çağdaş arabirime sahip, kullanışlılığı yüksek bir üründür. Agile geliştiricileri arasında işbirliğini güçlendirmek ve yöneticilerin geliştirme etkinliklerini ve ilerlemelerini takip etmesini geliştirmeyi amaçlar. Sürükle bırak arabirimlerle kolay release ve sprint planlamaları, görev yönetimi, takım kapasite yönetimi, geliştirme varlıkları ile entegrasyon sayesinde uçtan uca izleme, retrospektif gibi uygulamaları desteklemesiyle beraber HP Agile Manager sadece çevik değil tüm geliştirme işlevleri için kullanılabilir.

c. Service Virtualization
HP Service Virtualization bağımlı bulunduğunuz servisleri sanallaştırarak kısıtlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur. Birçok entegre servis ve bileşenden oluşan kompozit uygulamalarınızın, geliştirme ve test bekleme zamanlarını giderir. Sadece dinleyerek servis haberleşmelerini anlamak ve çok kısa sürede simüle edebilmesi sayesinde hızlı sanallaştırmaya olanak sağlar. Ayrıca bağlı bulunulan servis henüz geliştirilmemiş dahi olsa HP Service Virtualization’ın kolay arayüzü sayesinde sanal servisler oluşturulabilir.

d. Network Virtualization
HP Network Virtualization, testleriniz için gereken, gerçek ağ koşullarının sanallaştırılmasını sağlar. Böylece uygulamanın üretim ortamında karşılaşacağı gerçek koşulları test ortamınızda oluşturabilirsiniz. HP Network Virtualization’ın HP Mobile Center, HP LoadRunner ve Performance Center ile olan entegrasyonları sayesinde, yük ve mobil testleriniz, gerçek cihazlar ve ağ koşullarında test edilebilir ve risk azaltılabilir.

e. Mobile Center
HP Mobile Center mobil uygulama kalitesi ve son kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefler. HP Mobile Center gerçek mobil cihazlara bir kapı oluşturur ve HP Sprinter, UFT ve LoadRunner ile olan entegrasyonları sayesinde, elle veya otomatik yapılan fonksiyonel testler ve yük testlerinin gerçek cihazlar üzerinden yapılabilmesini sağlar. Bu sayede üretim ortamına bırakmadan son kullanıcı deneyimini anlayabilir ve Google Play Store ve Apple AppStore puanlarınızı yükseltebilirsiniz.

f. CODAR
HP CODAR uygulamaların; test, pre-prod., prod. gibi ortamlara deployment’ının otomatik olarak yapılmasını sağlayarak, elle yapılan ve insan hatasına açık olan operasyonu ortadan kaldırır ve devreye alımları hızlandırır. Grafiksel topoloji tasarımı sayesinde devreye alımın planlanmasının hızlıca yapılabilmesini sağlar.

g. Application Lifecycle Intelligence
Uygulama geliştirme süreci içinde geliştirme aktivileri ile için eylem tabanlı karar destek sistemi sağlar. Bu sayede yapılan iş için, gereksinimlere bağlı olarak ne kadar kod geliştirildiği nerede, ne zaman ve nasıl implemente edildiğine dair bilgileri tek tuşla elde edilebilir.Bu sayede gereksinim, kod değişikliği, testler, hatalar ve derlemeler arasındaki izlenebilirlik sağlanır ve geliştirme aktivitelerini kontrol ederek müşterinizin sizden istediği yazılımı maliyeti düşük bir şekilde üretebilirsiniz.

h. Sprinter
Manuel (elle yapılan) testlerinizin daha innovatif bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, test maliyetlerinizin düşürülmesini hedefler ve manuel test kaynakların daha efektif kullanılmasını sağlar. Test planlamasının yapılması, test koşumları sırasında geçilen adımların kayıtlarını ve ekran görüntülerini tutarak hata giderim maliyetinin düşürülmesine destek verir. Ayrıca yarı otomatik test koşulması ve testler sırasında ekran üzerine ilgili test datalarının gönderilmesini sağlar. Hataların kayıtlarınım tutulması ve hangi adımlardan sonra oluştuğunun gösterilmesine yardımcı olur.

i. Unified Functional Test
HP Unified Functional Testing, uçtan uca test otomasyonu platformu ile regresyon ve geçiş fonksiyonel testlerinizin gerçekleştirilmesini sağlar. Ekran testlerinizin ve ekranların arkasındaki web servis ve diğer API’lerin testlerini otomatikleştirebilir, bu sayede manuel test için harcanan maliyeti düşürebilir ve tekrar kullanılırlığı artırabilirsiniz.

j. Business Process Testing
Gereksinimler ve testlerin arasında süreçsel bazlı ilişki kurarak, İş analistleri ve test otomasyon mühendisleri arasında köprü sağlar. Manuel testlerinizin,otomatik testlere dönüştürülmesini kolaylaştırır. Bu sayede iş analisteri ile test mühendislerinin birbirleri ile daha kolay anlaşması hedefler. Bu sayede test için ayrılan çalışan kaynağını daha efektif kullanabilirsiniz.

k. Performace Center/Load Runner

Sistemler üzerinde performans testi yaparak,performans kayıplarından dolayı oluşacak müşteri memnuniyetsizliğinin daha geliştirme aşamasında iken farkına varmanızı, bu sayede para, abone, saygı vb. gibi kayıplarınızın engellemenize yardımcı olur. İş kritik süreçlerinizin performans nedenlerinden dolayı durmasını engeller.

l. Storm Runner Load
Sistemler üzerinde 1 milyon gibi çok yüksek kullanıcıyla performans testi yaparak, performans kayıplarından dolayı oluşacak müşteri memnuniyetsizliğinin daha geliştirme aşamasında iken farkına varmanızı, bu sayede para, abone, saygı vb. gibi kayıplarınızın engellenmesine yardımcı olur. İş kritik süreçlerinizin performans nedenlerinden dolayı durmasını engeller.

m. Application Security Center (Fortify, WebInspect)
Uygulama kaynak kodu seviyesinde güvenlik taraması yaparak uygulamalarınızın güvenlik kalitesini yüksek seviyeye çıkarabilir, güvenlik policylerinin uygulanamasını sağlayarak, hackerların sizin uygulamarınız üzerinden güvenlik açığı bulmalarını engelleyebilirsiniz. Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan müşteri verilerinin güvenliği soruna kaynak kodu ve uygulama seviyesinde çözüm üreterek, sistemlerinizin ve sorumlu olduğunuz müşterilerinizin bilgilerinin güvenliğini sağlayabilirsiniz.

İş Servisleri ve Altyapı İzleme Çözüm Ailesi

HP İş Servisleri ve Altyapı İzleme (HP BSM) ürün ailesi kritik iş servislerinin tanımlanması ve anlık olarak izlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. IT altyapısı ve uygulamalar doğası gereği farklı yazılım ürünleri kullanılarak izlenmektedir. HP BSM yazılımı ise tüm izleme ve keşif araçlarını kendi bünyesinde barındırır ve bu araçlardan topladığı veriler ile iş servislerinin tanımlanması, topoloji haritalarının çıkarılması, ve anlık olarak izlenerek performans ve erişilebilirlik durumlarının ölçülmesine olanak sağlar. Tüm operasyonel işlemlerin tek bir kullanıcı arayüzü üzerinden yapılmasını sağlar. Mevcut izleme/kontrol işlemlerini otomatize ederek hem işlemlerin hata oranını düşürür, hem de IT departmanı çalışanlarının verimliliğini artırır.

a. Real User Monitor (HP RUM)
HP Real User Monitor yazılımı, fiziksel veya sanal ortamlarda yer alan uygulamaları kullanan, son kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemleri izlemek amacıyla geliştirilmiştir. Son kullanıcıların, uygulamalar üzerinde yaptıkları işlemleri, hangi sayfaları kullandıkları ve ne kadar süre kaldıkları, problem oluşmuş ise ekran görüntüsüyle birlikte hangi hatayı aldıklarını gösteren; kişi, yer, lokasyon ve zaman bazlı olarak raporlar sunan; verilen eşik değerlerine göre alarmlar yaratılmasını sağlayan bir izleme çözümüdür. Uygulamaların, son kullanıcının bakış açısıyla performans ve erişilebilirlik durumlarının analizlerinin yapılmasını sağlar.

b. Business Process Monitor (HP BPM)
HP Business Process Monitor (HP BPM) yazılımı uygulamaların proaktif olarak izlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Yaratılan sentetik senaryolar ile uygulamaların 7/24 test edilmesini, performans ve erişilebilirlik durumlarının analizlerinin çıkarılmasını sağlar. Uygulama test edilen zaman diliminde kullanılmıyorsa bile, yapılan testler ile durumu sanki kullanılıyormuş gibi incelenebilir ve oluşan bir problemin canlı sistem üzerinde başka problemlere yol açmadan, üretilen alarmlar ile, proaktif bir şekilde tespit edilip, problemin o an çözülmesini sağlar.

c. AppPulse
HP AppPulse çözümü ile herhangi bir donanım yatırımı yapmadan, HP veri merkezleri üzerindeki sunucularda çalışan servislerimizle, web ve mobil uygulamalarınızı 7 gün 24 saat izleyebilir, uygulamalarınızdaki sorunlardan anında haberdar olabilirsiniz.
Çözümün sunduğu gerçek zamanlı arayüz ile, istediğiniz yerden uygulamanızın o anki durumunu, hangi lokasyonlardan kullanıcıların ne işlemler yaptığını ve yaşadıkları deneyimi görüntüleyebilir, eğer bir problem durumu var ise problemin kaynağına doğru analiz yapabilirsiniz.
HP izleme çözümleri uygulamanızın sadece ana sayfası ya da giriş sayfasını değil, gerçek bir kullanıcı gibi herhangi bir işlem sırasını da uygulamanızda gerçekleştirerek, proaktif olarak uygulamada yaşanan sorunları bulmanıza yardımcı olur.

d. Diagnostics
HP Diagnostics yazılımı uygulamarın işlem seviyesinde izlenebilmesini sağlar. Uygulama sunucularına kurulan ajanlar ile topladığı verileri kullanarak, son kullanıcılar uygulamaları kullanırken, uygulama sunucuları ve databaselerde oluşan yükün veya oluşan problemlerin, temel sebeblerini bulur, uygulamaların arkasında kullanılan class veya methodların kaç kere çağrıldığı, ne kadar sürdükleri ve yaşanan dar boğazların nerelerde yaşandığını analiz eder. JAva ve .net tabanlı uygulamaları ajanlarla izleyebildiği gibi, collectorler yardımıyla farklı sistemlerden de veri toplayabilir.

e. TransactionVision (HP TV)
HP TransactionVision (HP TV) yazılımı kritik iş süreçlerinin multiplatform ortamlarda adım adım izlenmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Özellikle, senkron ve asenkron, multiplatform ortamlarda, otomatik olarak ilişkilendirmeyi sağlayarak iş süreçlerin adım adım izlenmesi, getirdikleri yükün analizini ve raporlanmasını sağlar. Oluşan problemlerin, kaynaklarının analizine ve çözümlenmesine yardımcı olur.

f. Business Process Insight (HP BPI)
HP Business Process Insight (HP BPI) yazılımı ise asenkron şekilde gelen IT süreçlerinin belirli bir akış üzerinden, baştan sona her bir adımını ajansız bir şekilde kontrol edilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Takip edilen iş süreçlerinde, adım adım yaşanan performans problemlerinin ortaya çıkarılmasını ve tanımlanmasını sağlar.

g. Operations Manager (HP OM)
HP Operations Manager (HP OM) yazılımı tüm IT altyapısının izlenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Sistemler üzerine kurulan ajanlar ile verileri toplar ve analiz eder. Yaşanan performans problemlerinin birleştirilip, ilişkilendirilmesini sağlar. Oluşan problemlerin temel kaynak sebeplerinin bulunmasına yardımcı olur. Fiziksel, sanal ve cloud yapıda bulunan altyapının tek bir yerden izlenmesini sağlar, böylece oluşan hataların ve performans kayıplarının temel nedenlerini tanımlamak, doğrulamak ve düzeltmek mümkün hale gelir.

h. SiteScope (HP SiS)
HP SiteScope (HP SiS) yazılımı IT altyapısı bileşenlerinin ajansız olarak izlenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Fiziksel veya sanal IT ortamlarındaki, altyapı elemanlarının; sunucuların, databaselerin, uygulama sunucularının, network cihazlarının, işletim sistemlerinin, internet servislerinin ve uygulamaların, ajansız bir şekilde 150 den fazla metrik bakımından, performans ve ulaşılabilirlik analizlerinin yapılmasını, raporlanmasını, verilen eşik değerlerine göre alarmlar yaratılmasını sağlar.

i. Virtual Performance Viewer (VpV)
Birleşik performans ve kapasite yönetimi aracı HP Sanallaştırma Performans Görüntüleyici (VPV), Sanallaştırılmış ortamların ve bulut bilişim bileşenlerinin performans sorunlarının giderimi, optimizasyonu ve gerekli kapasite tahmini konularında yardım sağlayan bir çözümdür.
Sezgisel kullanıcı ara yüzü karmaşık sistemlere detaylı görünüm sağlayıp etkileşimli sıralama ve gruplama yeteneği ile sorunları izole edip performans sorunlarının ad hoc analizi için darboğazları hızlıca ve detaylı olarak araştırmanıza yardımcı olur. Sağladığı out-of-the-box raporlar, tarihsel kaynak kullanım eğilimleri ve mevcut kapasite verileri ile yaratacağınız yeni VM’leri sanal ortamınıza en iyi şekilde yerleştirmenizi sağlar.

j. Operations Manager i (HP OMi)
HP Operations Manager i (HP OMi) yazılımı yukarıda bahsedilen izleme araçlarının toplamış olduğu verileri konsolide bir şekilde sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Anlatılan izleme araçları ile entegre olarak toplanan tüm verileri, tek bir ekranda konsolide bir şekilde operasyona sunar. Oluşan alarmlar üzerinde otomatik aksiyonlar alınmasını sağlar. Yardım Masası yazılımı ile entegre olarak oluşan alarmlar için trouble ticket açılmasını sağlar. Aynı zamanda, gerçek zamanlı servis modelleme ve topoloji tabanlı olay korelasyonu yapma yeteneklerine sahiptir.

k. Operation Bridge (OpsB)
Operasyon Köprüsü IT Event korelasyonu ve yönetimi için tek noktadan izleme ve yönetim imkanı sağlayan en güncel merkezi izleme aracıdır. Operasyon köprüsü, operasyonel öngörüler yapabilir ve izleme araçları ile izlenen sitemlerin erişilebilirliğini dolayısıyla bu sistemler ve uygulamalar ile hizmet verilen müşterilerin memnuniyetini sağlar. Bu süreklilik ile firmaların gelir kaybına uğramasının önüne geçer. 90 güne varacak sürelerde tahminsel raporlar sunabilir, bu sayede yatırım planlamalarına destek olur.

l. Network Node Manager (NNMi)
HP Network Node Manager Yazılımı (HP NNMi) mevcut network alyapısını izlemek ve yönetmek amacıyla geliştirilmiştir. Fiziksel ve sanal ağ bileşenlerini ve bu bileşenlerin aralarındaki ilişkileri keşfederek, network topolojisini çıkarır. Bu topoloji üzerinde performans, trafik, erişilebilirlik değerleri izlenir. Mevcut network üzerindeki problemleri toplama/izleme/ilişkilendirme özelliğine sahiptir. Performans Metrics, Traffic, Quality Assurance, IP Telephony, MPLS, IP Multicast metriklerini izlemek mümkündür.

m. Universal CMDB (HP uCMDB)
HP Universal CMDB (HP uCMDB) yazılımı mevcut IT altyapı bileşenlerini ve bileşenler arasındaki ilişkileri keşfetmek amacıyla geliştirimiştir. Ajanlı ve ajansız olarak keşif işlemlerini gerçekleştirebilir. Keşfettiği verileri (CI’lar) kullanarak servis topolojisi çıkarılmasını sağlar. Tanımlanan servisler üzerinde etki analizi yapabilir. Configuration Manager (CM) yazılımı ile entegre olarak, süreçlere tabi olacak CI (authorized CIs) verilerini sağlar. Aynı zamanda pasif keşif modu adı verilen özelliği ile benzer yazılımlardan farklı olarak keşif işlemi sırasında çalışır durumda olmayan uygulama ve processleri de keşfeder.

n. Service Health Intelligence
Service Health Analyser (HP SHA): HP SHA yazılımı iş servisleri üzerindeki normal olmayan davranışları belirleyip, analiz edip, gerekli uyarıyı sağlayarak sorunlari önceden tahmin eder, problem henüz servisi etkilememişken, problemin çözülmesini sağlar.
Service Health Reporter (HP SHR): HP SHR yazılımı farklı kaynaklardan verileri alıp, konsolide ederek iş servislerinin durumunu raporlar. Kullanıcı tarafından istenilen formatta geliştirilen raporlar ile iş servisleri ile IT altyapı bileşenleri arasındaki ilişkiler, servisler üzerindeki değişiklikler, analiz/tahmin verileri raporlanabilir.
Service Level Management (HP SLM): HP SLM yazılımı servis seviyelerinin yönetilmesini sağlar. Mevcut SLA sözleşmesini bir şablon gibi kullanıp uygulamaların durumunun SLA ‘e ne kadar uyumlu olduğunu raporlar.
o. Operations Log Intelligence (HP OLI)
HP OLI IT operasyonunun sorunları daha hızlı çözebilmeleri için endüstri lideri log yönetim çözümüdür. Hepsini toplayın: Tüm loglama formatlarında tüm datayı tüm cihazlardan toplayın. Etkin depolama: 10:1 oranına kadar sıkıştırma oranı ile istediğiniz ortamda kaydedin. Analiz : Yüksek performanslı interaktif arama motoru ile tüm operasyonel log ları arayın. Drill-down yapılabilen dashboard lar oluşturun. Gerçek zamanlı alert ler oluşturun. Log ve event lerinizi uzun vadeli kaydedin.
p. Operations Analytics (HP OpsA)
Operations Analytics IT operasyonel big data ürünüdür. IT operasyon ekiplerinin sorunlar için hazırlık yapması, tahmin etmesi ve nokta atışı problem kaynağını tespit etmelerini sağlar. Otomatik günlük analitiği, kendi kendine öğrenme ve prediktif analiz. HP Operations Analytics otomatik günlük analizi performans metriklerini, alertler, SNMP trapleri, ve log datası ile birleştirip sorunların kök sebeplerini bulabilen tek çözümdür. HP HAVEn big data platformunu kullanan ve içerisinde HP Vertica - HP ArcSight ikilisini barındıran kullanıma hazır bir çözümdür. Operations Analytics düşük TCO (sahip olma maliyeti) datacenter daki küçük varlığı, data volume ve tipine bağlı olmayan basit lisanslama modeli sayesinde hayata geçer.

Otomasyon Çözüm Ailesi

HP Otomasyon çözüm ailesi ile IT içerisindeki son kullanıcıdan, ağ cihazlarına kadar baştan sona tüm süreçleri otomatize etmek, dolayısı ile maliyeti düşürmek ve insan kaynağını daha innovasyonel süreçlere yönlendirmek mümkündür.

a. Operations Orchestration (HP OO)
HP OO Çözümü ile, IT süreçleri içerisinde gerçekleşen, günlük, rutin süreçlerin GUI üzerinden tasarlanan kontrollü akışlar sayesinde otomatize edilmesi, her ay binlerce adam-saatlik kazanımlar sağlanması mümkündür. Oluşan olayların otomatik çözülmesi, IT’ye ulaşan Değişiklik isteklerinin otomatik olarak sistemler üzerinde uygulanması, yeni tanımların yapılması gibi süreçleri örnekleyebiliriz.

b. Database & Middleware Automation (HP DMA)
HP DMA çözümü ile canlı ya da test IT Sistemleri üzerinde çalışan uygulama sunucusu (Weblogic, Websphere, IIS, Apache, JBoss vb.) ve veritabanı (Oracle, MSSQL, Sybase, DB2) platformlarının ilk kurulum, patch uygulanması, upgrade, Compliance (PCI, SOX, HIPAA vb.) süreçlerinin yönetimi ve konfigürasyonların uygulanması süreçleri otomatize edilebilmektedir.

c. Server Automation (HP SA)
HP SA çözümü ile canlı ya da test IT Sistemlerindeki sanal ya da fiziksel, işletim sistemi ve sanallaştırma platformu bağımsız olarak ilk kurulum, patch uygulanması, Compliance (PCI, SOX, HIPAA vb.) süreçlerinin yönetimi ve konfigürasyonların uygulanması süreçleri otomatize edilebilmektedir.

d. Network Automation (HP NA)
HP NA çözümü ile canlı ya da test IT Sistemlerindeki ağ cihazları üzerinde konfigürasyon değişiklikleri, Compliance (PCI, SOX, HIPAA vb.) süreçlerinin yönetimi otomatize edilebilmektedir.

e. Storage Operations Manager (HP SOM)
HP SOM çözümü ile canlı ya da test IT Sistemlerindeki Storage cihazları üzerinde kurulum, konfigürasyon değişiklikleri, Compliance (PCI, SOX, HIPAA vb.) süreçlerinin yönetimi otomatize edilebilmektedir.

f. Cloud Service Automation (HP CSA)
HP CSA çözümü ile yukarıda bahsedilen otomasyonlar çözümlerinin biri ya da bir kaçı ile entegrasyonu sayesinde IaaS, PaaS, SaaS olarak özel bulut oluşturmak, son kullanıcılara özel bir portal üzerinden fiyatlandırma yapılabilecek ürünler oluşturarak kataloglara ayırmak ve servis taleplerini otomatize etmek mümkündür.
g. Datacenter Automation Appliance (HP DCAA)
HP DCAA çözümü ile Datacenter da uçtan uca çözüm yapmayı mümkün kılıyor. Datacenter içerisindeki sunucu ve süreç otomasyonu kapsamında sanal veya fiziksel farketmeksizin, sıfırdan işletim sistemi kurulumu, yama yönetimi ve uyumluluk kontrolleri gibi ihtiyaçları HP DCCA çözümü ile hazır olarak sunulmaktadır. HP DCAA çözümü içerdiği süreç otomasyonu modülü ile de alt yapı katmanın daki otomasyon çözümleri ITIL süreçlerine bağlayarak, günlük operasyonel işlerin de otomasyonunu sağlamaktadir. HP DCAA çözümünün appliance olarak sunulması ise, uygulamanın kurulum ve konfigurasyonu anlamın da ciddi bir esneklik sağlayarak, ilk günden itibaren fayda elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

Güvenlik Çözüm Ailesi

a. ArcSight
HP ArcSight çözümü ile herhangi bir sistemde oluşan log ya da kayıtları toplayarak gelişmiş korelasyonlar yaparak olası güvenlik açıklarını, sahtekarlık girişimlerini belirlemek ve raporlamak mümkündür. Aynı şekilde ilgili sistemlerde Compliance (PCI, SOX, HIPAA vb.) süreçlerinin yönetimi otomatize edilebilmektedir.

b. Tipping Point
HP Tipping Point yeni jenerasyon IPS olarak anılmakta ve bu çözüm ile internet ya da intranet’ten gelen istekleri appliance üzerinden anında analiz ederek olası saldırıları anında filtreleyerek sistemlerin dış saldırılardan korunması amaçlanmaktadır.

Servis Yönetimi Çözüm Ailesi

a. Service Management
HP Service Management çözümü ile IT süreçlerinin ITIL uyumlu olarak, özelleştirilebilir akışlar ve arayüzler aracılığı ile yönetilmesi, Incident, Problem, Knowledge, Change, Risk, Service Level, Request vb. süreçlerin HP Best Practice’leri ile optimize edilmesi ve kontrol edilmesi mümkün olmaktadır.
Grafik tabanlı süreç tasarım arayüzü ile süreç akışlarının kuruma özel tasarlanması ve yapılandırılmasını sağlar. 100’den fazla hazır rapor ile tüm Servis Yönetim sürecinin ölçümlenmesini destekler. Son kullanıcıya sunduğu self-servis yetenekleri ile servis isteği açma sürecini kolaylaştırır ve mobil desteği sunar.

b. Service Anywhere

Bulut tabanlı HP Servis Yönetim ürünü kurumların süreç verimliliği ve etkinliğini geliştirerek yardım masası maliyetlerini iyileştirir, standardizasyon ve etkili süreç kontrolleri ile uyumluluğu garanti altına alır, böylece riskleri elimine eder. Bunun yanı sıra servis yaşam döngüsü içinde BT süreçlerini otomasyona taşıyarak kurum genelinde yenilikçiliği destekler.

ITIL servis masası kabiliyetlerinin hepsini modern bir bulut altyapısı ile destekler. Bunun yanı sıra sektördeki ilk ve tek Büyük Veri altyapısına sahip servis yönetim çözümüdür. Hedefi; akıllı bağlayıcıları ve büyük veri altyapısı ile servis yönetim süreç bilgisini son kullanıcılara verimli ve kaliteli bir şekilde sunmaktır.

c. Enterprise Maps
HP Enterprise Maps kurumsal mimari yönetişim çözümüdür. Kurumların her seviyedeki IT fonksiyonlarını görünür kılarak; birbirleri arasındaki ilişkiyi görünür hale getirir. Böylelikle iş stratejilerine uyumluluğu destekler.

d. Propel
HP Propel kurumların tek bir arayüzden tüm IT süreçlerini sundukları bir portal çözümü olarak konumlandırılmıştır. Aynı zamanda “service broker” görevi ile çoklu servis sağlayıcılardan ve kataloglardan servis akışlarını birleştirip kullanıcılara açma özelliğine sahiptir.

e. Asset Management
HP Asset Management, IT ya da IT dışındaki yapısal ya da yazılımsal tüm envanterin keşfi, hayat döngüsünün yönetilmesi, sözleşmelerinin, bakım anlaşmalarının ve finansallarının saklanması, kontrollerinin yapılması ve düzenlenmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Büyük Veri (Big Data) Çözüm Ailesi

a. Vertica
HP Vertica’nın kolon bazlı çözüm mimarisi ve geliştirilmiş sıkıştırma, saklama, işleme teknolojisi sayesinde petabytelarca verinin anında işlenmesi ve aynı anda raporlanmasının sağlanması ve bu işlemleri yaparken herhangi bir appliance gerekmeden, Linux üzerinde çalışıyor olması önemli özelliklerindendir. Özel geliştirilmiş mimarisi sayesinde klasik çözümlerden 100-1000 kat daha fazla performans sağlayabilen bu çözüm sayesinde gerçek zamanlı analiz yapılması mümkün olmaktadır.

b. Autonomy
HP Autonomy çözümü ile yapısal olmayan, yani tablolara aynı şekilde konulamayan sosyal medya, sesli, yazılı ya da görüntülü basın, videolar vb. verilerin işlenmesi ve anlamsal raporlanması yapılmakta ve bu bağlamda pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve analizi mümkün kılınmaktadır.