CMMI

Genel Bakış

Yetenek Olgunluk Model® Entegrasyonu (CMMI) organizasyonların, süreç iyileştirme yaklaşımı ile etkili süreçlerin temel unsurlarının sonucu olarak performanslarını arttırmalarını sağlar. Bir proje, bir bölüm veya bütün organizasyonda süreç iyileştirmeye rehberlik edebilir. CMMI geleneksel ayrımları organizasyonel fonksiyanlarla entegre eder, süreç iyileştirme hedeflerini ve önceliklerini belirler, kaliteli süreçler için rehberlik sağlar ve geçerli süreçlerin değerlendirilmesi için referans noktası sağlar.*

Özellikler

CMMI aşağıdaki özellikleri sağlar:

 • Organizasyonda çeşitli proseslerde etkili ve verimli bir gelişme için rehberlik eder.
 • Önceki modeller dahil en iyi pratiklerle iyileştirme sağlar.

Organizasyondaki bütün elementler için iyileştirmede vizyon entegrasyonu, bir ortak alan CMMI en iyi uygulamaları organizasyonlara aşağıdaki olanakları sağlar:  

 • İş hedeflerine yönetim ve mühendislik aktivitelerinde daha açık bir bağlantı sağlar.
 • Müşteri beklentilerini karşılamak için Ürün ve servis sağlayarak ürün yaşam döngüsü ve mühendislik aktiviteleri içine görünürlük ve kapsam genişletmek.
 • En iyi pratiklerde ek alanlardan öğrenilen derslerin birleşimi (Örneğin, ölçüm, risk yönetimi ve tedarikçi yönetimi)
 • Daha dayanıklı yüksek-olgunluk uygulamaları
 • Şirketlerin ürünleri ve servisleri için organizasyonel fonksiyon kritiklerine ilaveten adres.
 • ISO standartlarıyla ilişkili tam uyum*

Zorluklar

Çoğu kuruluş maliyetleri kesmek ve üretkenliği iyileştirmek amacıyla iş süreçlerini geliştirerek sürekli bir arayış içindedir. Kuruluşların CMMI’ye dönemlerinin sebebi İş süreçlerini iyileştirmede en iyi pratiklerin implementasyonu olduğu içindir. Fakat CMMI yaklaşımı tam olarak “nasıl” başarılacağını söylemez, her hangi şirket için hangisi en iyi çalışma ise o tabanlı, kendi yaklaşımlarını yaratmalarına izin verir.  Çünkü organizasyonların bu aktiviteleri yapabilmelerinin birçok yolu vardır,  her süreç her kuruluşa özgü olabilir(olmalıdır). SoftExpert süreç optimizasyonunu başta sona etkili bir şekilde yönetmek için insanlara yetki verir, bu yaşam döngüsünün- bulgu ve tanım, modelleme, simülasyon, yayılma, uygulama, izleme ve analiz- sürekli iyileştirme için bütün elementlere destek verir. 

Etkili ve zamanında hissedar iletişimi sağlar ve organizasyonların CMMI implementasyonu için farklı coğrafi konumların genelinde süreç kurumsallaşması zor olabilir. SoftExpert iş mükemmelliği 100% web tabanlıdır, bu demek oluyor ki hissedarlar gerekli bütün bilgilere kolay ve güvenli bir şekilde giriş yapabilirler ve görevlerini uygulayabilirler, hedeflere bağlılığı sağlayabilirler.

Modül​ ​Uyumluluk ve Gereklilikler                            
   SE Process
     SE 
Süreç
 • Süreç iyileştirme ve modelin farkındalığını geliştirir.
 • Gerçek uygulamalar ve CMMI’nın arasındaki eksiklikleri tanımlar.
 • Süreç iyileştirmenin implementasyonu ve planı.
 • Organizasyonun ürünün doğasına, çevre tabanlı süreç özelleştirmelerini tanımlar, ve CMMI’da süreç alanları veya istenen düzeye karşı endüstrideki en iyi uygulamalarla uyum sağlar. 
 • Süreç optimizasyonunu sürekli hale getirir.
 • Süreçlerin izlenmesi ve kontrolünü sağlar.
   
      ​ SE Project 
             SE Proje
**
 • Planları görevlendirme, iş sıralaması, eskalasyon, gözden geçirme ve onay alma ilişkisi girişimlerini otomatikleştirir. 
 • Proje zamanı, maliyetleri ve teslim edilebilirliği baştan öngörür.
 • Tüm proje değişiklikleri ve düzeltmelerini tanımlar, belgeler, gözden geçirir ve kabul eder.
 • Kritik değerlendirme yolu sağlar.
 • WBS & Kilometre taşı sağlar.
 • Bütün proje toplantılarını kayıt altında tutar.
 • Anahtar paydaşlarla iş birliği yapmak ve koordine etmek.
 • Proje yönetimini niceliklendirir.
 • Proje görevlerini uygulamayı ve onaylamayı sağlar.
  SE Performance
SE Performans
 • Kurumsal stratejik planlarda kurulum, yönetim ve iletişimi otomatikleştirir.
 • Şirketlere önceden belirlenmiş hedeflere karşı mevcut performansı aktif bir şekilde izleme sağlar, ve gerçek zamanda paydaşlar ve denetimcilere bunu raporlar.
 • Anahtar performans göstergelerini kolay, sezgisel ve esnek bir şekilde raporlar.
 • Trafik lambası göstergeleri gerçek zamanlı ilerleme gösterir.
 • Stratejik planlamayı (vizyon, misyon, değerler, stratejiler, anahtar başarı faktörleri) tamamlamayı sağlar.
 • Analiz araçlarını destekler. (SWOT ve karar matrisi).  
SE Risk
SE Risk
*
 •  Risk çerçeveleri çeşitli organizasyonel yapılar veya metodolojileri kolayca yapılandırabilir, organizasyonlara kendilerine özgü sistem ve süreçlere adapte olmalarını sağlar.
 • Süreç seviyesi risk değerlendirme yaklaşımını ve aşağıdan yukarı risk değerlendirmeyi destekler.
 • İzlenebirlik için riskler, kontroller ve testler bağlanmıştır.
 • Doğal, hedef ve kaln risklerin takibini otomatikleştirir.
 • Olasılık ve önem tabanlı riskleri tanımlar ve puanlar, ve her riskle ilişkili kontrolleri takip eder.
 • Risk yönetim hedefler ve önceliklerin kurulumu için bir çerçeve sağlar.


            ​SE Document
         SE Doküman
 
 • Belgelerin Kreasyon, gözden geçirme, onay ve dağıtımını yönetir.
 • Kalite Yönetim Sistemini belgeler.
 • Yanlış belgelerin kasıtsız kullanımını önler.
 • Belge korunması ve kuralları muhafaza etmeyi otomatikleştirir.
 • İşletme genelini kapsayan süreçlerdeki belge değişikliklerini dahil eder.                                                                             
 • Sadece son belge verisyonlarının kullanılmasını sağlar.

 SE Audit
SE Denetim
 • Planlanmış ve uygulanmışları denetler.
 • Denetimlerin sonuçlarını paydaşlarla paylaşır.
 • Tüm bulguları düzeltir ve kaydeder.
 • Her gerekli düzeltici aksiyonları yönetir.
 • Düzeltici aksiyonların zamanında yapılmasını sağlar. 
SE Competence
 • Eğitim ihtiyaçlarını tanımlar.
 • Bütün eğitimlerin kayıtarını tutar.
 • Personel performansının düzenli bir şekilde değer biçilmesini ve kaydedilmesini sağlar.
 • Bulunan beceri ve niteliklerin eksikliğini temin eder.
 • Nitekli bireylerin uygun görevlere atandığından emin olur.
 • Personelizin sahip olduğuna emin olur:
  • Doğru tecrübe.
  • Doğru eğitim.
  • Doğru alıştırma.
  • Doğru beceri.
 • Yeterliliğin kabul edilebilirlik seviyesini tanımlar.
 • Eğitimlerinizi ve farkındalık ihtiyaçalarınızı tanımlar.
 • Prosedür bilinçlendirme eğitim ihtiyaçlarını kurar.
 • Eğitimlerinizi ve bilinçlendirme programlarınızı teslim eder. 
 • Eğitim ve bilinçlendirmede etkili bir değerlendirme yapar.
 • Yeterliliklerin kayıtlarını devam ettirir.
​      
   SE BI
    SE İş Zekası
 • Grafiksel puankartları ve gösterge tablosu ekrenı sağlar.
 • Standart Tek tık raporları ile statü belirler.
 • Müşteri puan kartı, gösterge tablosu ve raporlar yaratır.

* Premium Paket 
** SE Suite Pakedi 
¹ SE Aksiyon arayüzü ile gerçekleştirilen aktiviteler

Daha fazlası için:        http://www.softexpert.com/regulation-iso9000.php        Copyright © SoftExpert Software for Performance Excellence