SIX SIGMA

Genel Bakış

Altı Sigma üretimde kusurları azaltmak için ilk olarak Motorala Inc.’ de başladı, daha sonra aynı amaç için diğer iş süreçlerinde uygulandı. “Sigma” terimi genellikle “iyilik” ve kalite seviyelerini ölçmekte kullanılır,  "Altı Sigma” bir milyon fırsatlar başına 3.4 kusurlara eşittir (DPMO). Bir Altı Sigma kusuru müşteri tanımları dışında kalan bir şey olarak tanımlanır. Altı Sigma fırsatı bu nedenle kusur için toplam şans miktarıdır.  

Altı Sigma gelişimi gibi, 3.4 DMPO’nun birebir tanımına az bir vurgu olmuştur, başka bir deyişle, ürünler ve süreçlerde kusurlar sayılır.  Altı Sigma aşağıdaki noktalara odaklanan bir iş geliştirme metodolojisidir:

Müşteri gereksinimlerini anlar ve yönetir;

 • Bu gereksinimleri elde etmek için anahtar iş süreçlerini sıraya koyar;
 • Süreçlerin minimize varyasyonu için şiddetli veri analizi kullanır; 
 • Hızlı ve sürdürülebilir iş süreçlerini iyileştirmek için teşvik eder.

Artan iyileştirmeyi aramak ve özelliklerin altına düşen mevcut süreçler için Metodolojinin kalbinde olan DMAIC (tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol) modelidir.  Altı Sigma DMADV süreci /tanımlama, ölçme, analiz, tasarım ve doğrulama) altı sigma kalite seviyelerinde yeni süreç veya ürün geliştirmek için kullanılan bir iyileştirme sistemidir. Bu aynı zamanda  güncel süreç gereksinimlerinden daha fazla artan iyileştirme ise kullanılabilir. Her altı sigma süreçleri altı sigma yeşil kuşak ve altı sigma siyah kuşak tarafından yerine getirilir ve altı sigma master siyah kuşak tarafından denetlenir.   

                                                                                               Six Sigma

Tanımlama
Uyuşmazlık, Geribildirim&Denetimlerden projeler oluşturur.

Ölçme

Ölçümleri toplar.

Analiz
Online Süreç Analizi (OLAP).

Geliştime/Tasarım
Düzeltme, Tasarım, Eğitim & Belgeleme

Kontrol/Doğrulama
Canlı Gösterge Tablosunu İzleme.

Bu nedenle Altı Sİgma metodolojisi bir ön tanımlama problemi ile başlar, daha sonra etkili problem çözmek için, elde edilen bilgiyi gerekli olan bilgi şekline dönüştürmek için istatistik ve kalite araçlarını kullanır. İstatistiksel araçlar ve teknik bilgi etkili bir gelişim için her zaman problem çözme metodolojisi ile birleşik çalışmalıdır.

Yönetim sistemi ne zaman bunu kullanırsa, Altı Sigma iş stratejilerini yürütmek için yüksek performans sunar. Süreç ölçümleri ve yapısal metodoloji iyileştirme fırsatlarını uyfular bu da organizasyonun stratejisi ile direk olarak bağlantılıdır. 

Altı Sigma Yukarıdan aşağıya organizasyonlara yardımcı olur:

 • Kritik iyileştirme çalışmaları ile is stratejilerini hizalar;
 • Yüksek tesirli projeleri etkili bir şekilde yönetmek için takımları harekete geçirir;
 • Geliştirilmiş iş sonuçlarını hızlandırır;
 • Bu tür gelişmeleri korumak için sağlanan çaba yönetilir.

Altı Sigmanın büyük problemlerinden biri pek çok organizasyon metodolojisinin hiçbir anlayışa sahip olmamasıdır, bu yüzden ilgili kavramlar düzensizce iletilir, organizasyona zarar verir. Ancak Altı Sigma uygulamanın başlıca yararları:

 • Organizasyonel maliyetleri düşürür;
 • Ürün ve servislerin kalite ve verimliliklerinde önemli artış sağlar;
 • Müşterileri unutmaz ve müşterilerde artış sağlar;
 • Değer katmayan aktiviteleri ortadan kaldırır;
 • Organizasyonel kültürde faydalı değişimler sağlar.

Uygulandığı şirketin organizasyonel kültürünü değiştirmeyi içerir, çalışanlar ve ekip arasında genellikle uygulanırken başlangıç direnci olur. Bu yön uygulama yapılırken göz ardı edilmemelidir, bunu yaparken olduğu gibi başarısızlık büyük risk olabilir.

Altı Sigma geldikten sonra Organizasyonel kültürün sorunları önemli hale geldi. Bunun kanıtı programı uygulayan şirketlerin büyük geleneksel kaliteye sahip olmasıdır, mesela bu şirketler zaten önceden diğer kalite programlarına adapte olmuşlardır. Proof of this is the fact that companies that have implemented the program are the ones with the greatest tradition of quality, i.e. they have already adopted other quality programs in the past.

Altı Sigmayı uygulayan şirketlerin hedefleri kaliteyi arttırmak, üretimde yer alan süreçlerin sürekli iyileştirilmesi, yapılandırılmış bir şekilde iş için önemli olan bütün yönleri dikkate almaktır. Bu metodoloji aynı zamanda artan karlılığı ön planda tutar, bunun gibi birçok çaba ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm operasyonların etkinliğini ve verimliliğini artırmaya ve kalite maliyetlerini düşürmeye odaklanmıştır. 

Altı Sigmayı uygulamasındaki başlıca zorluklar:

 • Üst yönetimin katılımı ve taahhüdü;
 • Proje yönetim becerileri;
 • Proje önceliklendirme ve seçim;
 • Dokümantasyon incelemeleri;
 • Müşteri odağı;
 • Personelin diğer aktiviteler arasında sınırlı sayıda eğitim alması ve çalışmalarını yürütmesi;
 • Yürütülen operasyonların karmaşıklığı;
 • Altı Sigmanın iç eğitimi diğer bir çok kalite programlarından çok daha karmaşıktır.
 • Kalite araçlarının kullanımının üstesinden gelir.

D – Tanım Aşaması: Projenin amaçları ve müşteri (dahili ve harici)  çıktıları tanımlanır.

DMAIC/DMADV Süreci

Müşteriler ve gereksinimlerin tanımı  (CTQs).

Geliştirme problemler ifade, amaçlar ve hedefler.

Şampiyonu, süreç sahibi ve ekibi tanımlar. Kaynakları tanımlar.

Anahtar organizasyonel desteği değerlendirme.

Proje planı ve kilometre taşlarını geliştirir.

Üst seviye Süreç Haritası geliştirir.

Softexpert Çözümü

·  Her yeni girişim için talep özelliği girişimi (proje teklifi veya süreç iyileştirme).

·  Proje ve portföy yönetim uygulamaları müşteri gereksinimlerini toplamada, sağlama bir iş davası geliştirmede, proje planını geliştirmede,  ve proje kiralamada, gerekli kaynakları belirtmede, kısıtlar ve varsayımlar, sınırlar ve diğer detaylarda yardımcı olur  bilgi eklenir ve proje ilerledikçe güncellenir

·  Form ve doküman yönetimi işlevselliğini yakalar ve arşiv kiralar, açıklama inceler, ve diğer dokümantasyon işlevlerini görür.

·  Proje özellikleri, aktiviteleri, kaynakları vb. yapılandırılması için izin verir. 

·  Proje rolleri, becerileri, yetkinlikleri ve diğer alakalı ilişkileri kolayca tesis eder.

M – Ölçüm Aşaması : Geçerli performansı belirlemek için süreçleri ölçer; problemlerin miktarını belirler.

DMAIC/DMADV Süreci

Kusur, Fırsat, Birim ve Ölçüm Tanımlanır.

Uygun Alanların Ayrıntılı Süreç Haritası.

Veri Toplama Planı Geliştirir.

Ölçüm Sistemini Onaylar.

Veri Toplar.

Y=f(x) ilişkisini geliştirmeye başlar.

Süreç yeteneklerini ve Sigma ana çizgisini saptar.

Softexpert Çözümü

·  İstatiksel süreç kontrolü (SPC) manuel veya otomatik bir şekilde veri toplamanıza izin verir, ve tek bir şekilde saklar, merkezileştirilmiş ve güvenilir veri tabanı aynı zamanda yerli kontrol şeması uygulamaları tarafından analiz edilir.    

· Süreç yönetimi, süreçlerin grafiksel göstermini, sağlar, aktivitelerin girdileri, çıktıları ve birimlerini tanımlar. Bu tüm süreçleri temsil eder, iş akışı analizi ve optimizasyona izin verir.   

·  Süreç simülatörü süreci gözden geçirmeyi ve analizi kolaylaştırır.

· İş akışı bütün süreci otomatikleştirir , takım iletişimini ve işbirliğini geliştirir.  

·  MSA (Ölçüm Sistemi Analizi) uygulamaları süreçle ilgili problemleri uzaklaştırmada yardımcı olur. Şu kategorilerde varyasyonları sınıflandırır: Sapma, Lineerlik, Tutarlılık, ANOVA ve tekrarlanabilirlik & yeniden üretilebilirlik, ayarlar, kurallar ve diğer ölçüm aletlerini etkili bir şekilde ölçmeye yardımcı olur.   

A – Analiz Aşaması: Kusurları kök neden(ler)ini belirler ve analiz eder.

DMAIC/DMADV Süreci

Performans Hedeflerini belirler.

Değer katan/katmayan süreç adımlarını tespit eder.

Varyasyon Kaynaklarını Tespit Eder.

Kök Neden(ler)i Belirler.

Önemli birkaç x’in Y=f(x)  ilişkisini belirler. 

Softexpert Çözümü

·  İstatiksel süreç kontrol uygulaması daha önceki toplanmış verileri analiz etmenize izin verir. Some of the built in tolls include: Histogram, Pareto Çizelge, Zaman Serileri/Uygulama Çizelgesi, Serpme Diyagramı, Sebep ve Sonuç/Kılçık  Diyagramı ve 5 Neden.

·  Süreç simülatörü süreç inceleme ve analizini kolaylaştırır.

I – Geliştirme Aşaması: Kusurları ortadan kaldırarak süreçler geliştirilir.   
D- Tasarım Aşaması: Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için süreç detaylandırılır.

DMAIC/DMADV Süreci

Deneyimlerin tasarımlarını gerçekleştirir.

Potansiyel Çözümleri Geliştirir.

Potansiyel Sistemde Çalışma Toleranslarını Tanımlamak.

Potansiyel Çözümlerin başarısızlık modunu değerlendirir.

Pilot Çalışmalarla Potansiyel İyileştirmeyi Onaylar.

Potansiyel Çözümleri Düzeltmek/Yeniden Dğerlendirmek.

Softexpert Çözümü

·  SoftExpert FMEA’sı çabuk ve kolay bir şekilde metodolojiyi kapsar;

· Ürün veya sürecinizin potansiyel arıza modunu analiz eder.;

·  Bu arızaların ortaya çıkan etkilerini analiz eder;

·  Potansiyel nedenleri ve risklerle ilişkili nedenleri analiz eder; problem olasılıklarını ölçmek ve tahmin etmek;

·  İlişkili arıza risklerini azaltmak için gereken aksiyonları önceliklendirir. 

·  Süreç simülatörü süreci gözden geçirmeyi ve analizi kolaylaştırır.

·  Özelleştirilebilir iş akışı ve alarmlar da süreç kontrolü ve otomatik bildirime izin verir.

·  İstatiksel Süreç Kontrolü (SPC)’nü kullanarak süreçlerdeki veri dar boğazlarını, kayıp zamanı ve gecikmelerdeki diğer kaynakları tespit eder.

· Aynı zamanda SPC’yi kullanarak süreçlerdeki varyasyonları bulur, böylece atıkları azaltmanın yanı sıra geçirilecek problemlerin olasılıklarını azaltır.   

·  Proje uygulamasını doğrudan yönetir.

·  İş’in implementasyonu İş akışları başlar, iletişime geçer, hızlandırır ve iş uygulamasını kontrol eder.

·  Kaynakların zamanını girer, gelişim göstermek için çaba harcar ve birikmiş maliyetler için faturalandırılmış giderleri gösterir. 

· Riskler, sorunlar, değişiklikler veya diğer bütün istisnalar karakterize edilebilir,  kaynaklanabilir, programlanabilir ve gözlemlenebilir.

C – Kontrol Aşaması: Gelecekteki süreç performansını kontrol eder.   
V- Onaylama Aşaması: Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için beceri ve performans tasarımını onaylar.

DMAIC/DMADV Süreci

İzleme ve Kontrol Sistemlerini tanımlar ve doğrular.

Standartları ve Prosedürleri İyileşitirir.

İstatiksel Süreç Kontolünü Uygular.

Süreç Yeteneğini Belirler.

Transfer Planını iyileştirir, Süreç Sahibini Transfer eder.

Özellikleri, maliyet kurtarma/kurtulma, kar artışını doğrular. 

Projeleri kapatır, Dokümanları netleştirir.

Softexpert Çözümü

·  Proje ve süreçleri izlemek için dokusal ve grafiksel analitik özellikler.

·  Renk ve görüntüden alt ve üst kontrol limitlerini temsiliyle istatiksel analiz, değişiklik hacmi, ve çoklu sağlık göstergeleri (maliyet, çizelge, kaynak tahsisi) ile süreç ve ürün sonuçlarını ölçer.

· İş akışları gerekli bütün hissedarlardan izin almak için bir proje kapanışı başlatabilir.  

·  Projenin bütün içerikleri arşivlenmiş veya gelecekteki proje, süreç standardizasyonu, ve ders öğrenme analizi  için şablon olabilir.

· Çeşitli performans analiz görüşlerini ve raporları kullanarak gerçek sonuçlarla hedefleri kolayca karşılaştırır,  yönetsel çizelgeler gibi.

Daha fazlası için: http://www.softexpert.com/regulation-six-sigma.php Copyright © SoftExpert Software for Performance Excellence